17 de març 2008

Març 2008

Taller de Creació Sabine Finkenauer
Del 17 de Gener al 18 d'abril de 2008: He sigut una de les seleccionades ha participar en aquest taller.

El taller de creació consisteix en una estada de 3 mesos als tallers de Ca l'estruch de sabadell on deu creadors portem a terme projectes artístics lliures i experimentals que responguin a una inquietud i a una necessitat d'anar a la recerca i aprofundiment d'un llenguatge artístic guiats per les aportacions realitzades per l'artista sabine finkenauer sota el lema "confiar en el que és extrany": Un taller centrat en el desaprendre, desprendrens del que hem anat aprenent i adquirint durant anys per arribar a una percepció pròpia i única. El procés creatiu implica manipular el que ens és deconegut i això es possible mitjançant la sensibilitat i la percepció, més que no pas en la raó i el saber. El que en un principi rebutjem pot resultar d'allò mes valuós.